Un canvi d’escala, és el pas d’un pla tancat a un altre de general o viceversa. Amb els canvis d’escales pots transmetre emocions molt fortes.
Per exemple, en el film Yuki i Nina de Nobuhiro Suwa (França-Japó, 2008), quan la Yuki és al camp, després d’un pla mig de la Yuki, passa a un pla obert en què la Yuki és un punt blanc enmig del camp verd, després es torna a veure la Yuki en un pla més tancat.

Agnès Simon Aina Coca (Institut Castellet)