NÍTID: vol dir que tu mous l’anella d’enfocar fins que ho veus clar.
FLOU: Paràmetre que porta nom francès i que és el contrari de nítid. És el sinònim de desenfocat. Serveix per expressar moltes emocions. Significa que deixa la imatge borrosa.
Amb el flou pots trasmetre tristesa i amb el nítid transmet més la realitat.
Ferran (Escola de Bordils)


ENFOCAR
És decidir si volem que la imatge es vegi nítida o flou.
Amb l’anella d’enfocamnet podem triar què volem que estigui nítid o flou. El que hi ha davant, el que hi ha més endarrera o tot.
Es pot triar nítid o flou per expressar diferents sensacions i emocions.

IMATGE NíTIDA
Està enfocada, es distingeixen bé els detalls, veiem bé la imatge,...no està borrossa, que no està flou.

IMATGE FLOU
Està desenfocada, no es distingeixen els detalls, veiem taques de color, pot ser que no sapiguem què és.
Alumnes de 5è (Escola de Bordils)