"Muntar no consisteix a 'ajuntar' sinó a 'descobrir un camí'".

“El muntatge és estructura, color, moviment, manipulació del temps i moltes altres coses”

(Walter Murch, En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico", Ed. Ocho y medio, Madrid, 2003)