La totalitat de l'espai enfocat captat per la càmera. Un pla té molta profunditat quan la zona que veiem es nítida per davant i per darrera té un enfocament molt gran. Aconseguirem més o menys profunditat de camp, depenent de l'obertura de l'òptica, segons si utilitzem una òptica més oberta o més tancada.
A la pel·lícula de Elephant el director Gus Van Sant, juga molt amb la profunditat de camp. En un dels fragments, surt en primer pla d'una manera molt nítida una noia que va caminant per un passadís i tot el que l'envolta és veu flou.
Sandra Claramonte, Cristina Pérez, Nerea Nieto, Cristina Márquez i Agnès Simon (Institut Castellet)


El dilluns dia 17 de gener va venir la Meritxell, al matí vam comentar els projectes fotogràfics que anem fent i a la tarda vam fer un treball pràctic sobre les òptiques i la profunditat de camp. El vam fer a les galeries perquè és un espai molt llarg i ens permet apreciar les diferents profunditats de camp.
Què hem après sobre les diferents òptiques?
1.- El gran angular: No es fa servir gens de zoom, el que està més a prop de la càmera es deforma una mica, gairebé tot es veu enfocat per tant hi ha molta distància focal. Hi ha molta profunditat de camp.
2.- L’òptica normal o mitjana: Utilitzem una mica de zoom. És tal com ho veiem nosaltres, ja no es deforma el que està més a prop de la càmera, hi ha menys angle de visió que en el gran angular, encara hi ha força distància focal i per tant força profunditat de camp.
3.- El teleobjectiu: Utilitzem molt de zoom i per tant la distància focal és molt petita. Perdem la noció d’espai, que vol dir que no sabem on és el que gravem. Hi ha molt poca profunditat de camp.
Una molt bona pràctica que ens ha servit per aclarir dubtes i confusions que teníem.
Alumnes Cinema en curs 2010-2011 (Escola de Bordils)