Moviment de càmera que estar sobre un vehicle, o un objecte mòbil.
Estel (Escola de Bordils)


Gravar amb la càmera dins un vehicle o sobre un objecte amb rodes. Després gravar i moure’ns.
Anna (Escola de Bordils)

Desplaçament de càmera, normalment lateral o o bé circular. En el cinema professional s'acostuma a aconseguir amb uns carrils. També es pot fer amb la càmera a la mà si vols transmetre altres tipus de sensacions com per exemple inestabilitat.
Sandra Claramonte i Cristina Pérez (Institut Castellet)